1.§ FOGALOM SZÓTÁR

 1. Eladó – a EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja S.C. cég, melynek székhelye: Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Lengyelország, Adószám: 6812096832, Regon: 523990118.
 2. Üzlet – egy internetes szolgáltatás, mely az Eladóhoz tartozik a domain név alatt, melynek segítségével a Vásárló megrendeléseket tud eszközölni.
 3. Vásárló – minden olyan személy, aki megrendelést eszközöl az Üzletben (Fogyasztó vagy nem Fogyasztónak minősülő egyéb személy)
 4. Fogyasztó – olyan Vásárló, aki fizikai személy és jogi műveletet hajt végre az Üzletben történő vásárlási szerződéssel, de a vásárlás nincs közvetlen kapcsolatban a saját tevékenységével vagy szakmájával.
 5. Szabályzat – a jelen szabályzat
 6. Áru – az Üzletben vásárolható ingó javak, elsősorban lemezgarázsok és kutyakennelek. Az Áru fogalmába tartozik az Áru szerelése is.
 7. Megrendelés – A Vásárló szerződéskötési szándékának kifejezése az Üzlet segítségével távolsági kereskedelmi formában, ahol megadja (legalább) a vásárolni kívánt Áru fajtáját és mennyiségét.

2.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzat összefoglalja azokat az alapelveket, melyek az Áruknak az Üzletben történő eladási szerződésére vonatkoznak.
 2. Az Üzletben történő Megrendelésekhez feltétlenül szükség van olyan eszközökre, melyek lehetővé teszik az Internet használatát, a honlapok megtekintését és az e-mail kapcsolatot.
 3. Az eladás tárgyát azon Áruk képezik, melyek aktuálisan rendelkezésre állnak az Üzletben a megrendelés időpontjában
 4.  Az Áruk mellett feltüntetett árak magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák a lengyel ÁFÁ-t.
 5. Az Eladó ajánlata az Üzletben Magyarország területére érvényes.
 6. Az Eladó jogában áll, hogy az Áruk árát bármikor megváltoztathassa, az Árukat kivonja a forgalomból vagy újakat hozzon forgalomba, bizonyos Árukra kedvezményt nyújtson vagy bizonyos Árukra akciókat vezessen be vagy vonjon vissza az Üzletében. Ez azonban nem érintheti hátrányosan a Vásárlók jogait, a változtatások nem vonatkoznak a már megtett Megrendelésekre.
 7. Az Üzletet használóknak tilos az Üzletben hamis és jogszerűtlen szöveget és anyagot elhelyezni (pl. hamis Áru-értékelés).

3.§ AZ ÁRUK MINŐSÉGE

 1. Az Üzletben eladásra kerülő lemezgarázsok és kutyakennelek gyári újak, az aktuális és folyamatos gyártásból származnak, teljes értékűek, közvetlenül a Radosław Czaja FPHU. forgalmazásából kerülnek eladásra és a gyártó teljeskörű garanciája vonatkozik rájuk.
 2. A Szabályzat 3 paragrafusának 1. pontjában szereplő információ nem vonatkozik a külön specifikált, alacsonyabb minőségű garázsokra és a II.osztályú kutyakennelekre.

4.§ MEGRENDELÉS MEGTÉTELE

 1. Az Eladó az alábbi megrendelési formákat kínálja
  – az Üzletben található interaktív megrendelési forma kitöltése
  – telefoni Megrendelés
  – faxon történő Megrendelés
  – e-mail-en történő Megrendelés (info@stalconcept.hu)
 2. Az Üzleten keresztül történő on-line vásárlás esetén ki kell választani a megvásárolni kívánt Árut majd végre kell hajtani az oldalon kijelzett utasításokat.
 3. A Megrendelés megtétele után a Vásárló az alábbi értesítéseket kapja:
  – automatikus e-mail visszaigazolás a Megrendelés összes fontos adataival együtt (amennyiben a honlapon – on-line – történt a Megrendelés)
  – a Megrendelés megtétele után egy napon belül visszaigazolás történik e-mail-en vagy telefonon, mely megerősíti és visszaigazolja az Áru megrendelésnek elfogadását azaz megtörténik a vásárlási szerződés.
 4. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Üzlet által küldött visszaigazoló információkkal és azt jelzi az Eladó felé, úgy az Eladó telefonon vagy mail-en keresztüli kapcsolatban megpróbálja tisztázni a felmerült eltéréseket és kérdéseket.
 5. A Megrendelés módosítása a Vásárló részéről csak addig lehetséges, míg a termék le nem lett gyártva és le nem lett szállítva. Ezeket az időpontokat az Eladó időben jelzi a Vásárló felé.

5.§ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1.Az Áruk szállítási költsége az egész ország területén ingyenes. A szállítási időt az Eladó határozza meg és a szerelés előtt min. 3 nappal közli a Vásárló felé.

6.§ FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Eladó az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja:
  – készpénzes fizetés a szerelés után, számla ellenében a szerelőknek
  – banki utalás a Radosław Czaja FPHU. számlájára, a szerelés előtt (pro-forma számla alapján)

7.§ A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

 1. Az Üzletben történő Megrendelés teljesítésének feltétele, hogy a Vásárló az interaktív megrendelési formátumot hiánytalanul kitöltse (ez által lehet a Megrendelést értelmezni és visszaigazolni)
 2. Ha a Megrendelés hibásan vagy hiányosan lett kitöltve, az Eladó mindent megtesz azért, hogy a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, hogy a Megrendelést visszaigazolható és teljesíthető formába hozza. Ha 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépni a Vásárlóval, úgy az eladási ajánlat és a Megrendelés érvényét veszti.
 3. A teljesítés helyzetéről a Vásárló bármikor érdeklődhet telefonon.
 4. Az átlagos teljesítési idő 8 és 30 nap között mozog, de alapos okok miatt időnként ez 10 nappal meghosszabbodhat. A Vásárló mindig előzetes értesítést kap az Áru – napra, órára – pontos megérkezéséről, minimum 3 nappal a teljesítés előtt.
 5. Az eladás dokumentuma a számla, mely lehet egyszerű (nemÁFÁ-s) számla illetve a Vásárló megrendelése alapján EU-s ÁFÁ-s számla, melyet mindkét esetben a Vásárló a szerelés után kap képhez a szerelőktől.

8.§ VISSZALÉPÉS A SZERZŐDÉSTŐL (AZ ÁRU VISSZATÉRÍTÉSE)

 1. A Fogyasztó-i jogokkal rendelkező Vásárló a vásárlástól külön indoklás nélkül is visszaléphet az Áru étvétele után számított 14 napon belül. Visszalépését írásosan kell jelezni.
 2. Az alábbi esetekben nem lehet visszalépni a szerződéstől:
  – amennyiben különleges kérései voltak a Vásárlónak vagy személyre szabott feltételeket kért a teljesítéssel kapcsolatosan
  – olyan jellegű feltételei és megrendelései voltak, melyeket nem lehet visszatéríteni vagy hamar elromlanak
  – minden olyan esetben, melyeknél a hatályos jogszabályok nem teszik kötelezővé a visszalépést.
 3. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az Árut visszaszolgáltatni a kapott állapotban, kivéve ha az Áru változása elkerülhetetlen volt a normál használat esetén.
 4. A Fogyasztó köteles az Árut mielőbb visszaküldeni, legkésőbb 14 nappal az elállás bejelentése után.
 5. Az a Fogyasztó, aki eláll a szerződéstől, az Árut saját költségén küldi vissza, ez a költséget nem lehet visszatéríteni..
 6. Az Áru árát az Eladó a visszalépést követő 14 napon megtéríti a Fogyasztónak.
 7. A Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló nem állhat el a szerződéstől a Szabályzat 9 paragrafusában leírtak szerint. Rá a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései érvényesek.

9.§ REKLAMÁCIÓ

 1. A szerződéstől eltérő esetekért, hibás teljesítésekért az Eladó a Vásárló felé a hatályos jogszabályok szerint felel.
 2. A reklamációt írásban kell elküldeni az Eladó címére: info@eurostal-mobilgarazs.hu.
 3. A reklamáció bejelentésekor meg kell adni a Vásárló pontos nevét és címét, a szerződés (megrendelés) számát, és röviden le kell írni a kifogásolt hibákat vagy eltéréseket.
 4. Az Eladó a Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló felé a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szerint felel,
 5. A Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló esetében az eladási dokumentumok nélkül benyújtott reklamációt nem lehet elbírálni.

10.§ GARANCIA

 1. A garanciális Áruk esetében a garanciális jogokat és eljárások a garanciális dokumentum ismerteti.
 2. A bejelentett reklamáció esetén a Vásárló garanciális jogai nem befolyásolják, nem csökkentik vagy zárják ki a Fogyasztó garanciális jogait.
 3. A II.osztályú garázsok és kutyakennelek lemezeire nem lehet garanciát érvényesíteni.

11.§ A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A megrendelést követően a Vásárló köteles előkészíteni a terepet és az alapot a szerelendő garázshoz vagy kutyakennelhez. Ehhez megfelelő segítségen talál a honlapon:
 2. Erős hóesés esetén a havat le kell tisztítani a garázsok és kennelek tetejéről. A termékek szerkezete I.fokozatu hóbírású. A maximális terhelés 50kg/m2, azaz kb. 5 cm vastag havat bírnak el biztonságosan.
 3. Az összeszerelt garázst vagy kennel biztonsági okokból haladéktalanul le kell rögzíteni az alaphoz is. Ez a Vásárló feladata és felelőssége.

12.§ ADAT- ÉS SZEMÉLYISÉGI JOG VÉDELEM

 1. A Megrendelést megtevő Vásárló (különös tekintettel az interaktív adatlap kitöltésére) hozzájárul ahhoz, hogy adatait az érvényes jogszabályok keretében az Eladó a szerződés teljesítésének céljaira felhasználja.
 2. Az Eladó adatbankjába került vásárlói adatok nem kerülnek olyan harmadik fél birtokába, aki nem vesz részt a szerződés teljesítésében.
 3. A Vásárló jogában áll személyes adatit megváltoztatni vagy kérni azok törlését az adatbankból. Az Eladó minden Vásárló számára biztosítja a törvények által előírt adat- és személyiségi jog védelmet.
 4. A személyes adatok megadása önkéntes, mindazonáltal azok hiánya adott esetben lehetetlenné teheti a szerződés teljesítését.

13.§ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzatban nem említett esetetekben a vonatkozó hatályos törvények és elírások a mérvadóak, különös tekintettel a fogyasztói jogokra és az internetes távolsági kereskedelemre vonatkozó jogszabályokra.
 2. Amennyiben jelen Szabályzat pontjai és a hatályos törvényi előírások között eltérések bannak, úgy a Fogyasztó számára ez utóbbiak a mérvadóak.
 3. A Szabályzat minden Vásárló számára elérhetó elektronikus formában az Üzlet honlapján a Szabályzat menüpontban